Koulutuksen sisältö

I SHIATSUN TEORIA (1. vuosi)

 1. Ymmärrys Ki:stä
 2. Itäaasialainen kosmologia; yin—yang ja muita suhteita
 3. Kiinalaisen lääketieteen teoria ja shiatsun vaikutukset
 4. Teoria tsubo (aku)-pisteistä ja kosketuksesta
 5. Itäaasialaisen lääketieteen näkökulmat

– Viiden vaiheen (“elementin”) teoria ja meridiaanijärjestelmät

 • 9 tähden Ki-astrologia
 • Kahdeksan periaatetta ja zangfu (kiinalainen elinten jaottelu) sekä meridiaanijärjestelmät

6. Tärkeiden tsubo-pisteiden sijainti ja niiden pääasialliset terapeuttiset vaikutukset,

akupainannan periaatteet ja kontraindikaatiot

7. Meridiaanien energian ilmeneminen; meridiaanien luonne ja toiminta

8. Kokonaisvaltainen ymmärrys terveydestä; kehon, mielen ja hengen ykseys

9. Anatomian perusteet

II HOITOTEKNIIKAT

 1. Hoitoasennot: vatsalla maaten, selällä maaten, kyljellä maaten, istuen
 2. Shiatsu-painallus kämmenellä, peukalolla, sormilla, kyynärpäillä, polvilla
 3. Muita tekniikoita kuten piteleminen, pyörittäminen, ravistelu, hankaaminen
 4. Liike, työskentely ja tietoisuus harasta
 5. Meridiaanivenyttely ja raajojen venytykset

III HENKILÖKOHTAINEN KEHITYS, ITSETUTKISKELU

 1. Meditaatio
 2. Kehon linjaus, liikkeen ja tietoisuuden harjoittaminen
 3. Harjoittelu pienryhmissä, pienryhmäluennot, ryhmätehtävät, kotitehtävät
 4. Valvotut tai luokassa tehdyt hoidot
 5. Harjoituksia havaintokyvyn parantamiseksi ja yleiseen tasapainottamiseen: do-in , qigong, jooga, pranayama, taojooga

6. Meridiaaniharjoitukset

7. Eettiset periaatteet — ammatillisen käytöksen ja etiikan säännöt

I SYVENTÄVÄT HOITOTEKNIIKAT (2. vuosi)

 1. Diagnostiikka
 2. Tautioppi: Kokonaisvaltainen ja oirekohtainen shiatsu
 3. Syventävä meridiaanityöskentely  ja akupisteet
 4. Hahmottamiskyvyn, mielikuvien ja intuition kehittämien, esim. tsubot: sopiva
  painalluksen syvyys ja pituus, tonifikaatio ja sedaatio

5. Perusruokavalio – food energetics

6. Ampuku eli hara-käsittely

7. Antiikkiset pisteet (5 elementin mukaan) ja aavepisteet

II HENKILÖKOHTAINEN KEHITYS, ITSETUTKISKELU

 1. Hoitoraporttien kirjoittaminen 
 2. Kokemus shiatsusta eli saadut hoidot toisilta ammatillisilta harjoittajilta
 3. Tavat tarkistaa ja huomioida kehitystä ja muutoksia
 4. Kinesiologia

III ASIAKASARVIOINTI JA DIAGNOOSI

 1. Arvioinnin periaatteet: kysyminen, katsominen, kuunteleminen ja haistaminen, koskettaminen
 2. Arviointi meridiaaneista, haran ja selän heijastealueista ja muista vastaavista opiskeltujen teoreettisten lähestymistapojen mukaisesti
 3. Pulssidiagnostiikka, kielidiagnostiikka, kasvodiagnostiikka, kehotyypit
 4. Arviointi hoidon aikana eli venyttelyn, pyörittelyn tai meridiaanien ja pisteiden käsittelyn kautta
 5. Hoitokäytäntö (niin lähellä kuin mahdollista todellista hoitotilannetta ammatillisen varmuuden kehittämiseksi)

I SYVENTÄVÄT HOITOTEKNIIKAT (3. vuosi) 

 1. Moksan käyttö
 2. Zen-Shiatsu
 3. Faskiatyöskentely ja Rolfing
 4. Kranio-sakraalityöskentely
 5. Jin Shin Do

II ASIAKASARVIOINTI JA DIAGNOOSI

 1. Hoitoharjoittelua asiakastilanteessa tulisi olla vähintään 300 tuntia ennen julkisten hoitojen aloittamista 2. vuoden jälkeen, mihin sisältyy analyysiin ja keskusteluun käytetty aika
 2. Klinikkatyöskentelyä ohjatusti vaaditaan vähintään 100 tuntia

III LÄNSIMAINEN LÄÄKETIETEELLINEN TIETÄMYS

 1. Yleinen luiden, lihasten ja nivelten anatomia
 2. Fysiologia: kehon järjestelmät länsimaiselta näkökannalta
 3. Patologia: sairauksien ja syndroomien oireet 
 4. Länsimaisen ja itämaisen fysiologian ja psykologian vertailu
 5. Hygienia
 6. Ensiapu

MUITA KESKEISIÄ NÄKÖKOHTIA KOLMEN VUODEN AIKANA

 1. Myötätunnon kehittäminen
 2. Itsereflektio
 3. Havaintokyky 
 4. Henkilökohtainen kehitys shiatsun kautta
 5. Kuuntelun ja vuorovaikutuksen taidot
 6. Shiatsun mahdollisuudet, rajoitteet ja kontraindikaatiot
 7. Yleiset koskettamisen periaatteet esim. kontaktin ottaminen
 8. Eettiset perusteet
 9. Psykologia: Välikohtausten taju ja vaikeiden tilanteiden hallinta

Muut lisävaatimukset (2. Ja 3. Vuosi)

 1. Case studies: tapauskertomuksia – vähintään yksi jokaista opiskeltua itäaasialaisen lääketieteen teoreettista mallia kohden
 2. Opettajille tehdyt hoidot
 3. Hoitaminen muiden oppilaiden ollessa läsnä
 4. Henkilökohtaisen kehityksen essee
 5. Kommunikointi neuvontatilanteissa
 6. Hoitotapausten analyysi ryhmässä ja yksin

Valinnaiset lisäopiskelun aihepiirit

I TÄYDENTÄVÄT MENETELMÄT JA TEKNIIKAT ERILLISINÄ KURSSEINA

 1. Chakratyöskentely
 2. Movement Shiatsu
 3. Seiki
 4. Reiki
 5. Psykologia
 6. Yrittäjyys